Klauzula niedozwolona 4461 XVII AmC 5947/11

Numer klauzuli:
4461
Data wyroku:
2013-01-18
Data wpisu:
2013-04-10
Kategoria UOKiK:
Usługi Internetowe
Treść:

Maksymalna odpowiedzialność Operatora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, ograniczona jest do trzykrotności najwyższej opłaty abonamentowej ujętej w Cenniku Usług Internetowych, obowiązującym w dniu złożenia skargi lub reklamacji

Kolejne klauzule

2013-04-10

4460 XVII AmC 5404/11

Abonent wyraża zgodę na przejście praw i obowiązków wynikających z Umowy na podmiot wskazany p...

2013-04-10

4462 XVII AmC 5945/11

Za czas kiedy użytkownik nie ma dostępu do sieci z powodu nie opłacenia w terminie abonamentu lub...