Klauzula niedozwolona 4462 XVII AmC 5945/11

Numer klauzuli:
4462
Data wyroku:
2013-01-03
Data wpisu:
2013-04-10
Kategoria UOKiK:
Usługi Telekomunikacyjne
Treść:

Za czas kiedy użytkownik nie ma dostępu do sieci z powodu nie opłacenia w terminie abonamentu lub blokady nałożonej za rozsyłanie wirusów nie przysługuje zwrot bądź zmniejszenie opłaty miesięcznej

Kolejne klauzule

2013-04-10

4461 XVII AmC 5947/11

Maksymalna odpowiedzialność Operatora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi,...

2013-04-10

4463 XVII AmC 3545/12

9. Zakupiony towar można zwrócić w terminie 30 dni od daty dostarczenia bez podania przyczyny. W ...