Klauzula niedozwolona 4468 XVII AmC 476/12

Numer klauzuli:
4468
Data wyroku:
2013-01-23
Data wpisu:
2013-04-10
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Klient nie jest uprawniony do wstrzymania płatności, ani potrącenia swych należności w stosunku do [...]

Kolejne klauzule

2013-04-10

4467 XVIIAmC 2964/12

Sklep [...] nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia z przyczyn od niego niez...

2013-04-10

4469 XVII AmC 1883/12

Jeżeli wszystkie ww. warunki zostaną spełnione Sklep niezwłocznie (nie póżniej jednak niż w t...