Klauzula niedozwolona 4469 XVII AmC 1883/12

Numer klauzuli:
4469
Data wyroku:
2013-02-06
Data wpisu:
2013-04-10
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Jeżeli wszystkie ww. warunki zostaną spełnione Sklep niezwłocznie (nie póżniej jednak niż w terminie 7 dni od daty otrzymania zwrotu) dokona zwrotu pieniędzy w wysokości równej cenie towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy)

Kolejne klauzule

2013-04-10

4468 XVII AmC 476/12

Klient nie jest uprawniony do wstrzymania płatności, ani potrącenia swych należności w stosunku...

2013-04-10

4470 XVII AmC 2951/12

17. Gwarantujemy zwrot pieniędzy w wysokości ceny towaru (zwrotowi nie podlegają koszty przesyłk...