Klauzula niedozwolona 4470 XVII AmC 2951/12

Numer klauzuli:
4470
Data wyroku:
2013-02-01
Data wpisu:
2013-04-10
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

17. Gwarantujemy zwrot pieniędzy w wysokości ceny towaru (zwrotowi nie podlegają koszty przesyłki)

Kolejne klauzule

2013-04-10

4469 XVII AmC 1883/12

Jeżeli wszystkie ww. warunki zostaną spełnione Sklep niezwłocznie (nie póżniej jednak niż w t...

2013-04-10

4471 XVII AmC 3006/12

7. Do rozpoznawania sporów na tle umowy są właściwe rzeczowo sądy w Częstochowie...