fb

Klauzula niedozwolona 4485 XVII AmC 1248/12

Numer klauzuli:
4485
Data wyroku:
2013-02-01
Data wpisu:
2013-04-11
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby [...]

Kolejne klauzule

2013-04-11

4484 XVII AmC 1248/12

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez pocztę oraz firmy...

2013-04-11

4486 XVII AmC 5499/11

Umówiony koszt windykacji telefonicznej wynosi 15 zł za każdą przeprowadzoną rozmowę, koszt wy...