fb

Klauzula niedozwolona 4486 XVII AmC 5499/11

Numer klauzuli:
4486
Data wyroku:
2012-05-30
Data wpisu:
2013-04-11
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Umówiony koszt windykacji telefonicznej wynosi 15 zł za każdą przeprowadzoną rozmowę, koszt wysłania korespondencji 20 zł od każdego wysłanego listu

Kolejne klauzule

2013-04-11

4485 XVII AmC 1248/12

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy d...

2013-04-11

4487 XVII AmC 5499/11

Zwrot towaru następuje wyłącznie w Biurze Handlowym Sprzedającego za pokwitowaniem, w godzinach ...