Klauzula niedozwolona 4487 XVII AmC 5499/11

Numer klauzuli:
4487
Data wyroku:
2012-05-30
Data wpisu:
2013-04-11
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Zwrot towaru następuje wyłącznie w Biurze Handlowym Sprzedającego za pokwitowaniem, w godzinach pracy biura po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu

Kolejne klauzule

2013-04-11

4486 XVII AmC 5499/11

Umówiony koszt windykacji telefonicznej wynosi 15 zł za każdą przeprowadzoną rozmowę, koszt wy...

2013-04-11

4488 XVII AmC 5499/11

W razie odstąpienia od umowy przez Kupującego strony zgodnie postanawiają, że wynikająca z umow...