Klauzula niedozwolona 4510 XVII AmC 3778/12

Numer klauzuli:
4510
Data wyroku:
2013-03-06
Data wpisu:
2013-04-22
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Od chwili złożenia zamówienia do 72 godzin od wpłaty środków na konto Sklepu, klient ma prawo anulowania zamówienia lub zażądać zmiany danych umieszczonych na fakturze. Anulowanie zamówienia po tym terminie, może skutkować naliczeniem przez Sklep opłaty w wysokości 5% wartości zamówienia, na pokrycie kosztów poniesionych przez Sklep w związku z obsługą zamówienia. Na powyższą opłatę zostanie wystawiony paragon lub faktura VAT

Kolejne klauzule

2013-04-22

4509 XVII AmC 3777/12

Środki finansowe za zwrócony towar Klient otrzyma przelewem na wskazany w oświadczeniu numer rach...

2013-04-22

4511 XVII AmC 3779/12

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy d...