Klauzula niedozwolona 4514 XVII AmC 3556/12

Numer klauzuli:
4514
Data wyroku:
2013-03-04
Data wpisu:
2013-04-22
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Wszelkie spory lub roszczenia wynikłe w związku z Promocją rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora

Kolejne klauzule

2013-04-22

4513 XVII AmC4213/12

[...] nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na utracie korzyści, zysków lub dochod...

2013-04-22

4515 XVII AmC 3776/12

W przypadku przerwy w świadczeniu usługi trwającej dłużej niż jeden dzień, Abonentowi przysł...