Klauzula niedozwolona 4513 XVII AmC4213/12

Numer klauzuli:
4513
Data wyroku:
2012-10-09
Data wpisu:
2013-04-22
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

[...] nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na utracie korzyści, zysków lub dochodów zarówno w stosunku do klienta, jak i osób trzecich

Kolejne klauzule

2013-04-22

4512 XVII AmC 4212/12

[...] nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe doręczenie przesyłek, gdy: (…) - Zawartoś...

2013-04-22

4514 XVII AmC 3556/12

Wszelkie spory lub roszczenia wynikłe w związku z Promocją rozstrzygane będą przez sąd powszec...