Klauzula niedozwolona 4512 XVII AmC 4212/12

Numer klauzuli:
4512
Data wyroku:
2012-10-09
Data wpisu:
2013-04-22
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

[...] nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe doręczenie przesyłek, gdy: (…) - Zawartość rzeczywista przesyłki nie zgadza się z zadeklarowaną

Kolejne klauzule

2013-04-22

4511 XVII AmC 3779/12

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy d...

2013-04-22

4513 XVII AmC4213/12

[...] nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na utracie korzyści, zysków lub dochod...