Klauzula niedozwolona 4531 XVII AmC 3818/10

Numer klauzuli:
4531
Data wyroku:
2012-03-16
Data wpisu:
2013-04-23
Kategoria UOKiK:
Usługi Internetowe
Treść:

W okresie zawieszenia świadczenia usługi pobiera się opłaty określone w umowie (…)

Kolejne klauzule

2013-04-23

4530 XVII AmC2538/12

Organizator zastrzega sobie możliwość przerwania konkursu, gdyby taka konieczność spowodowana z...

2013-04-23

4532 VI ACa 1018/12

Informacja o zmianie tabeli opłat i prowizji podawana jest do wiadomości członków przez umieszcz...