Klauzula niedozwolona 4532 VI ACa 1018/12

Numer klauzuli:
4532
Data wyroku:
2012-12-19
Data wpisu:
2013-04-23
Kategoria UOKiK:
Usługi Finansowe
Treść:

Informacja o zmianie tabeli opłat i prowizji podawana jest do wiadomości członków przez umieszczenie stosownej informacji na tablicy ogłoszeń w miejscach prowadzenia działalności przez kasę

Kolejne klauzule

2013-04-23

4531 XVII AmC 3818/10

W okresie zawieszenia świadczenia usługi pobiera się opłaty określone w umowie (…)...

2013-04-24

4533 XVII AmC 3391/12

Strony ustalają, że naprawienie szkody, o której mowa w ust. 1 następuje przez zapłatę kary um...