Klauzula niedozwolona 4535 XVII AmC 3393/12

Numer klauzuli:
4535
Data wyroku:
2013-02-12
Data wpisu:
2013-04-24
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Jeżeli zgłoszona reklamacja nie spełnia wymogów o których mowa w pkt 10 działu Odszkodowania i reklamacje, Zleceniobiorca informuje o tym niezwłocznie Zleceniodawcę na piśmie (w ciągu maksymalnie 48 godzin) oraz telefonicznie (w ciągu maksymalnie 24 godzin), wzywając do uzupełnienia wskazanych w wezwaniu braków w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia

Kolejne klauzule

2013-04-24

4534 XVII AmC 3392/12

Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na utracie korzyści, zysków lub...

2013-04-24

4536 XVII AmC 3394/12

Zleceniodawcy nie przysługuje prawo potrącenia kwot roszczenia od aktualnych, przeszłych bądź p...