Klauzula niedozwolona 4534 XVII AmC 3392/12

Numer klauzuli:
4534
Data wyroku:
2013-02-12
Data wpisu:
2013-04-24
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na utracie korzyści, zysków lub dochodów zarówno w stosunku do Zleceniodawcy jak i osób trzecich

Kolejne klauzule

2013-04-24

4533 XVII AmC 3391/12

Strony ustalają, że naprawienie szkody, o której mowa w ust. 1 następuje przez zapłatę kary um...

2013-04-24

4535 XVII AmC 3393/12

Jeżeli zgłoszona reklamacja nie spełnia wymogów o których mowa w pkt 10 działu Odszkodowania i...