Klauzula niedozwolona 4537 XVII AmC 2522/12

Numer klauzuli:
4537
Data wyroku:
2013-02-08
Data wpisu:
2013-04-24
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne przyznanych nagród

Kolejne klauzule

2013-04-24

4536 XVII AmC 3394/12

Zleceniodawcy nie przysługuje prawo potrącenia kwot roszczenia od aktualnych, przeszłych bądź p...

2013-04-24

4538 XVII AmC 2529/12

Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem SMS będ...