Klauzula niedozwolona 4538 XVII AmC 2529/12

Numer klauzuli:
4538
Data wyroku:
2013-02-08
Data wpisu:
2013-04-24
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem SMS będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora

Kolejne klauzule

2013-04-24

4537 XVII AmC 2522/12

Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne przyznanych nagród...

2013-04-24

4539 XVII AmC 2531/12

Organizator nie bierze również odpowiedzialności za połączenia i funkcjonowanie sprzętu telefo...