Klauzula niedozwolona 4575 XVII AmC 3825/12

Numer klauzuli:
4575
Data wyroku:
2013-03-15
Data wpisu:
2013-04-30
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za : (…) jakiekolwiek zmiany w Serwisie dokonane przez osoby nieuprawnione do dokonywania tych zmian

Kolejne klauzule

2013-04-30

4574 XVII AmC 3824/12

W przypadku nieterminowego regulowania płatności [...] zastrzega sobie prawo do naliczania odset...

2013-04-30

4576 XVII AmC 3826/12

Wszelkie sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Firmy...