Klauzula niedozwolona 4578 XVII AmC 3255/12

Numer klauzuli:
4578
Data wyroku:
2013-02-01
Data wpisu:
2013-04-30
Kategoria UOKiK:
Usługi Telekomunikacyjne
Treść:

W przypadku niewykonania przez Abonenta obowiązku poinformowania o zmianach uznaje się, iż wszelka korespondencja kierowana do Abonenta pod jego dotychczasowym oznaczeniem i adresem jest prawidłowo doręczona i wywołuje skutki prawne z tym związane

Kolejne klauzule

2013-04-30

4577 XVII AmC 3304/12

Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje spowodowane opóźnieniem dostawy lub zgubi...

2013-04-30

4579 XVII AmC 1179/12

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo nie przyznania wszystkich nagród w Konkursie, w sytuacji g...