Klauzula niedozwolona 4577 XVII AmC 3304/12

Numer klauzuli:
4577
Data wyroku:
2013-02-28
Data wpisu:
2013-04-30
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje spowodowane opóźnieniem dostawy lub zgubienia paczki przez firmę przewozową

Kolejne klauzule

2013-04-30

4576 XVII AmC 3826/12

Wszelkie sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Firmy...

2013-04-30

4578 XVII AmC 3255/12

W przypadku niewykonania przez Abonenta obowiązku poinformowania o zmianach uznaje się, iż wszelk...