Klauzula niedozwolona 4589 XVII AmC 3744/10

Numer klauzuli:
4589
Data wyroku:
2012-03-15
Data wpisu:
2013-04-30
Kategoria UOKiK:
Edukacja
Treść:

W przypadku rezygnacji z nauki na uczelni przed rozpoczęciem roku akademickiego, Student jest zobowiązany do zapłaty opłaty, której wysokość jest uzależniona od liczby dni pozostałych do rozpoczęcia roku akademickiego: - powyżej 30 dni - 50% wysokości półrocznego czesnego, - od 30 do 15 dni - 70% wysokości półrocznego czesnego, - od 14 do 1 dnia - 90% wysokości półrocznego czesnego

Kolejne klauzule

2013-04-30

4588 XVII AmC 3744/10

Uczelnia może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, w każdym czasie, bez zachowania okresu ...