Klauzula niedozwolona 4596 XVII AmC 1178/12

Numer klauzuli:
4596
Data wyroku:
2013-01-09
Data wpisu:
2013-05-07
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym ze względu na siedzibę Organizatora

Kolejne klauzule

2013-05-07

4595 XVII AmC 1177/12

Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć ze stosunków objętych Konkursem będą rozstrzygane p...

2013-05-07

4597 XVII AmC 1876/12

Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialno...