Klauzula niedozwolona 4604 XVIIAmC 3660/12

Numer klauzuli:
4604
Data wyroku:
2013-02-25
Data wpisu:
2013-05-07
Kategoria UOKiK:
Sprzedaż Konsumencka
Treść:

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady przedmiotów stanowiących nagrody

Kolejne klauzule

2013-05-07

4603 XVII AmC 4051/12

Reklamacji podlegają wyłącznie fizyczne wady ukryte, powstałe z winy producenta w obuwiu nieuży...

2013-05-07

4605 XVII AmC 3660/12

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród, o których mowa ust. 4 powyżej, w razie niemo...