Klauzula niedozwolona 4625 XVII AmC 4348/12

Numer klauzuli:
4625
Data wyroku:
2013-01-10
Data wpisu:
2013-05-14
Kategoria UOKiK:
Usługi Internetowe
Treść:

Jeżeli Abonent naruszył Regulamin po raz drugi - Operator poinformuje Abonenta listem poleconym, elektronicznym, bądź telefonicznie o dokonanym naruszeniu i zawieszeniu świadczenia usług dostępu do Internetu na okres 7 dni, co nie uchybia obowiązkom uiszczania Abonamentu w pełnej wysokości

Kolejne klauzule

2013-05-14

4624 XVII AmC 4348/12

W przypadku zalegania przez Abonenta za dwa okresy rozliczeniowe - Operator ograniczy Abonentowi dos...

2013-05-14

4626 XVII AmC 2274/11

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy d...