Klauzula niedozwolona 4626 XVII AmC 2274/11

Numer klauzuli:
4626
Data wyroku:
2011-10-27
Data wpisu:
2013-05-14
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego

Kolejne klauzule

2013-05-14

4625 XVII AmC 4348/12

Jeżeli Abonent naruszył Regulamin po raz drugi - Operator poinformuje Abonenta listem poleconym, e...

2013-05-14

4627 XVII AmC 3782/12

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla miejsca ...