Klauzula niedozwolona 4627 XVII AmC 3782/12

Numer klauzuli:
4627
Data wyroku:
2012-08-28
Data wpisu:
2013-05-14
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla miejsca siedziby Sklepu

Kolejne klauzule

2013-05-14

4626 XVII AmC 2274/11

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy d...

2013-05-14

4628 XVII AmC 6905/12

[...] nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązywaniem się przez firmy kurie...