Klauzula niedozwolona 4631 XVII AmC 974/11

Numer klauzuli:
4631
Data wyroku:
2012-06-04
Data wpisu:
2013-05-14
Kategoria UOKiK:
Usługi Ubezpieczniowe
Treść:

W razie odstąpienia od umowy Ubezpieczenia Towarzystwo zwraca Ubezpieczającemu Wartość Rachunku Ubezpieczającego, ustaloną według wyceny Jednostek Uczestnictwa najpóźniej z dziewiątego Dnia Wyceny po dniu zaakceptowania przez Towarzystwo oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Ubezpieczenia, zwiększoną o pobranie opłaty, wskazane w § 18 ust. 1 pkt. 1-6

Kolejne klauzule

2013-05-14

4630 XVII AmC 3835/12

4. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru (…). 6. Koszt wysyłki towaru w przypadku zwr...

2013-05-14

4632 XVII AmC 974/11

Opłata likwidacyjna pobierana z Subkonta Składek regularnych, poprzez umorzenie Jednostek Uczestni...