Klauzula niedozwolona 4632 XVII AmC 974/11

Numer klauzuli:
4632
Data wyroku:
2012-06-04
Data wpisu:
2013-05-14
Kategoria UOKiK:
Usługi Ubezpieczniowe
Treść:

Opłata likwidacyjna pobierana z Subkonta Składek regularnych, poprzez umorzenie Jednostek Uczestnictwa, przed Całkowitą Wypłatą, w razie wygaśnięcia Umowy Ubezpieczenia […] oraz tej części Częściowej Wypłaty z Subkonta Składek regularnych, która powoduje, że Wartość Subkonta Składek Regularnych staje się niższa od kwoty odpowiadającej Statusowi Polisy Opłaconej przed wskazaną poniżej Rocznicą Polisy, w następującej wysokości: do dnia poprzedzającego 1. Rocznicę Polisy - 100,0% od 2. Rocznicy Polisy do dnia poprzedzającego 3. Rocznicę Polisy - 80,0% od 3 Rocznicy Polisy do dnia poprzedzającego 4 Rocznicę Polisy - 70,0% od 4. Rocznicy Polisy do dnia poprzedzającego 5 Rocznicę Polisy - 60,0% od 5. Rocznicy Polisy do dnia poprzedzającego 6 Rocznicę Polisy - 50,0% od 6. Rocznicy Polisy do dnia poprzedzającego

Kolejne klauzule

2013-05-14

4631 XVII AmC 974/11

W razie odstąpienia od umowy Ubezpieczenia Towarzystwo zwraca Ubezpieczającemu Wartość Rachunku ...

2013-05-14

4633 XVII AmC 974/11

Opłata likwidacyjna pobierana jest w wysokości wskazanej w tabeli poniższej:...