Klauzula niedozwolona 4633 XVII AmC 974/11

Numer klauzuli:
4633
Data wyroku:
2012-06-04
Data wpisu:
2013-05-14
Kategoria UOKiK:
Usługi Ubezpieczniowe
Treść:

Opłata likwidacyjna pobierana jest w wysokości wskazanej w tabeli poniższej:

Kolejne klauzule

2013-05-14

4632 XVII AmC 974/11

Opłata likwidacyjna pobierana z Subkonta Składek regularnych, poprzez umorzenie Jednostek Uczestni...

2013-05-20

4634 XVII AmC 3281/12

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty op...