Klauzula niedozwolona 4645 XVII AmC 3484/12

Numer klauzuli:
4645
Data wyroku:
2013-03-20
Data wpisu:
2013-05-20
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Sklep nie ponosi odpowiedzialności z tytułu opóźnień w dostawie zakupionego towaru wynikłych z winy firm kurierskich

Kolejne klauzule

2013-05-20

4646 XVII AmC 2996/12

Spory rozstrzygane są przez sąd właściwy dla miejsca siedziby naszej firmy, według przepisów p...