fb

Klauzula niedozwolona 4651 XVII AmC 2217/10

Numer klauzuli:
4651
Data wyroku:
2012-03-26
Data wpisu:
2013-05-20
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

W razie niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 3 Abonent ponosi wszelkie konsekwencje niemożności skontaktowania się z nim, a wszelką korespondencję wysłaną według niezmienionych danych uważa się za prawidłowo nadaną i skutecznie doręczoną ze wszystkimi konsekwencjami

Kolejne klauzule

2013-05-20

4650 XVII AmC 512/12

Zwracany towar należy odsyłać razem z dowodem zakupu. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie ...

2013-05-20

4652 XVII AmC2218/10

Każda ze stron ma prawo rozwiązania umowy świadczenia usług za wypowiedzeniem...