Klauzula niedozwolona 4652 XVII AmC2218/10

Numer klauzuli:
4652
Data wyroku:
2012-03-26
Data wpisu:
2013-05-20
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Każda ze stron ma prawo rozwiązania umowy świadczenia usług za wypowiedzeniem

Kolejne klauzule

2013-05-20

4651 XVII AmC 2217/10

W razie niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 3 Abonent ponosi wszelkie konsekwencje niemo...

2013-05-20

4653 XVII AmC 2120/10

W każdym przypadku rozwiązania umowy przed upływem okresu, na jaki zawarto umowę, Abonent zobowi...