Klauzula niedozwolona 4653 XVII AmC 2120/10

Numer klauzuli:
4653
Data wyroku:
2012-03-26
Data wpisu:
2013-05-20
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

W każdym przypadku rozwiązania umowy przed upływem okresu, na jaki zawarto umowę, Abonent zobowiązany jest zwrócić [...] koszty udzielenia szczególnych warunków umowy w zryczałtowanej wysokości 1500 zł. 4. postanowienie ust. 3 nie ma zastosowania, gdy rozwiązanie umowy nastąpi z wyłącznej winy [...]

Kolejne klauzule

2013-05-20

4652 XVII AmC2218/10

Każda ze stron ma prawo rozwiązania umowy świadczenia usług za wypowiedzeniem...

2013-05-20

4654 XVII AmC 2121/10

Za skutki wynikające z używania terminala [...] modułu GSM i karty SIM [...] przez osoby trzec...