Klauzula niedozwolona 4654 XVII AmC 2121/10

Numer klauzuli:
4654
Data wyroku:
2012-03-26
Data wpisu:
2013-05-20
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Za skutki wynikające z używania terminala [...] modułu GSM i karty SIM [...] przez osoby trzecie odpowiedzialność ponosi Abonent, chyba że wykaże, że skutki te są wynikiem wyłącznej winy [...]

Kolejne klauzule

2013-05-20

4653 XVII AmC 2120/10

W każdym przypadku rozwiązania umowy przed upływem okresu, na jaki zawarto umowę, Abonent zobowi...

2013-05-20

4655 XVII AmC 2123/10

Reklamacja nie zawierająca danych określonych w ust. 4 pozostanie bez rozpatrzenia...