Klauzula niedozwolona 4655 XVII AmC 2123/10

Numer klauzuli:
4655
Data wyroku:
2012-03-26
Data wpisu:
2013-05-20
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Reklamacja nie zawierająca danych określonych w ust. 4 pozostanie bez rozpatrzenia

Kolejne klauzule

2013-05-20

4654 XVII AmC 2121/10

Za skutki wynikające z używania terminala [...] modułu GSM i karty SIM [...] przez osoby trzec...

2013-05-20

4656 XVII AmC 2125/10

[...] ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, wynikające z wy...