Klauzula niedozwolona 4660 XVII AmC 2826/12

Numer klauzuli:
4660
Data wyroku:
2013-03-15
Data wpisu:
2013-05-22
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Odszkodowanie wypłacane będzie wedlug wartości rzeczy netto bez podatku VAT

Kolejne klauzule

2013-05-20

4659 XVII AmC 2128/10

[...] nie ponosi odpowiedzialności za skutki dostępu do danych Abonenta przez osoby trzecie, dysp...

2013-05-22

4661 XVII AmC 2827/12

Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, jeżeli...