Klauzula niedozwolona 4661 XVII AmC 2827/12

Numer klauzuli:
4661
Data wyroku:
2013-03-15
Data wpisu:
2013-05-22
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy nastąpiło z powodu: (…) siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej należy rozumieć w szczególności wszelkie (…) strajki (...) lub inne nieprzewidziane, niezależne od Przewoźnika zdarzenia

Kolejne klauzule

2013-05-22

4660 XVII AmC 2826/12

Odszkodowanie wypłacane będzie wedlug wartości rzeczy netto bez podatku VAT...

2013-05-22

4662 XVII AmC 2089/12

Mając na uwadze charakter świadczonej przez [...] Usługi, w najszerszym dopuszczalnym przez praw...