Klauzula niedozwolona 4662 XVII AmC 2089/12

Numer klauzuli:
4662
Data wyroku:
2013-02-15
Data wpisu:
2013-05-22
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Mając na uwadze charakter świadczonej przez [...] Usługi, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie wyłączona jest odpowiedzialność [...] za: - prawidłowość, aktualność oraz przydatność dla wybranego przez użytkownika celu informacji o pojeździe mechanicznym zawartych w raporcie wygenerowanym w serwisie [...] l oraz poniesione w związku z powyższym przez użytkownika jakiejkolwiek szkody, - niemożność wygenerowania raportu w serwisie [...] lub brak możliwości odczytania raportu w serwisie [...] z powodu błędów w transmisji danych lub awarii sieci teleinformatycznych bądź sieci telekomunikacyjnych operatorów telekomunikacyjnych za pośrednictwem, których [...] świadczy usługi, - szkody poniesione przez użytkownika w związku z korzystaniem z serwisu [...]

Kolejne klauzule

2013-05-22

4661 XVII AmC 2827/12

Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, jeżeli...