Klauzula niedozwolona 4667 XVII AmC 5196/11

Numer klauzuli:
4667
Data wyroku:
2011-12-08
Data wpisu:
2013-05-22
Kategoria UOKiK:
Dostawa energii, wody, gazu, ciepła
Treść:

Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenie albo wstrzymanie dostaw wody bądź ograniczenie lub wstrzymanie odbioru ścieków wywołane niezawinionymi przez Przedsiębiorstwo przerwami w zasilaniu energetycznym urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych

Kolejne klauzule

2013-05-22

4666 XVII AmC 5195/11

Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenie albo wstrzymanie dostaw wody wywoły...

2013-05-22

4668 XVII AmC 1687/12

Właściciel sklepu może dokonać zmian w niniejszym regulaminie. Zmiany regulaminu obowiązują od...