Klauzula niedozwolona 4684 XVII AmC 3533/12

Numer klauzuli:
4684
Data wyroku:
2013-02-20
Data wpisu:
2013-05-22
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym opakowaniu (niezniszczonym), nie będzie nosił żadnych śladów użytkowania lub uszkodzeń oraz będzie zawierał wszystkie elementy wchodzące w skład/komplet danego artykułu. Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać zabezpieczony przed zniszczeniem na adres [...] na koszt Kupującego

Kolejne klauzule

2013-05-22

4683 XVII AmC 3533/12

Wszelkie reklamacje będą uwzględniane tylko i wyłącznie z Protokołem Szkody wymaganym przez Po...

2013-05-22

4685 XVII AmC 6627/12

[...] ma prawo żądania od Abonenta naprawienia szkody poprzez zapłatę przez Abonenta kary umown...