Klauzula niedozwolona 4693 XVII AmC 3026/12

Numer klauzuli:
4693
Data wyroku:
2013-02-12
Data wpisu:
2013-05-22
Kategoria UOKiK:
Usługi Internetowe
Treść:

W przypadku naruszenia przez Abonenta obowiązków, o których mowa w § 5 ust. 5.1 lit. b), e), f), j), Abonent zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Operatora kary umownej w wysokości 1000,00 zł

Kolejne klauzule

2013-05-22

4692 XVII AmC 3027/12

Za niewykonanie lub nienależyte usług Operator ponosi względem Abonenta odpowiedzialność w gran...

2013-05-22

4694 XVII AmC 5442/11

Firma [...] uprawniona jest do scedowania swoich uprawnień i obowiązków wynikających z umowy, ...