Klauzula niedozwolona 4694 XVII AmC 5442/11

Numer klauzuli:
4694
Data wyroku:
2012-12-27
Data wpisu:
2013-05-22
Kategoria UOKiK:
Usługi Internetowe
Treść:

Firma [...] uprawniona jest do scedowania swoich uprawnień i obowiązków wynikających z umowy, Regulaminu i Cennika na dowolnie wskazaną przez siebie osobę trzecią, na co Abonent wyraża zgodę podpisując umowę

Kolejne klauzule

2013-05-22

4693 XVII AmC 3026/12

W przypadku naruszenia przez Abonenta obowiązków, o których mowa w § 5 ust. 5.1 lit. b), e), f),...

2013-05-22

4695 XVII AmC 5442/11

W przypadku wystąpienia przerw lub zakłóceń w jakości świadczonej usługi, powstałych z winy ...