Klauzula niedozwolona 4695 XVII AmC 5442/11

Numer klauzuli:
4695
Data wyroku:
2012-12-27
Data wpisu:
2013-05-22
Kategoria UOKiK:
Usługi Internetowe
Treść:

W przypadku wystąpienia przerw lub zakłóceń w jakości świadczonej usługi, powstałych z winy Firma [...] i trwających przez okres dłuższy jednorazowo niż 3 (trzy) dni robocze Abonentowi przysługuje obniżenie opłaty abonamentowej o kwotę 1/30 wysokości opłaty abonamentowej za każdy dzień wystąpienia ww.przerw lub zakłóceń

Kolejne klauzule

2013-05-22

4694 XVII AmC 5442/11

Firma [...] uprawniona jest do scedowania swoich uprawnień i obowiązków wynikających z umowy, ...

2013-05-22

4696 XVII AmC 5442/11

Firma [...] nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie jakichkolwiek plików, dokumentów, oprogr...