Klauzula niedozwolona 4696 XVII AmC 5442/11

Numer klauzuli:
4696
Data wyroku:
2012-12-27
Data wpisu:
2013-05-22
Kategoria UOKiK:
Usługi Internetowe
Treść:

Firma [...] nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie jakichkolwiek plików, dokumentów, oprogramowania lub danych zwartych w terminali abonenckim, do których mogło dojść w trakcie konfigurowania i podłączania terminalu abonenckiego do sieci [...]

Kolejne klauzule

2013-05-22

4695 XVII AmC 5442/11

W przypadku wystąpienia przerw lub zakłóceń w jakości świadczonej usługi, powstałych z winy ...

2013-05-22

4697 XVII AmC 3328/12

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd powszechny w...