Klauzula niedozwolona 4697 XVII AmC 3328/12

Numer klauzuli:
4697
Data wyroku:
2013-03-25
Data wpisu:
2013-05-22
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd powszechny w Warszawie

Kolejne klauzule

2013-05-22

4696 XVII AmC 5442/11

Firma [...] nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie jakichkolwiek plików, dokumentów, oprogr...

2013-05-22

4698 XVII AmC 1161/10

W przypadku określonym w ust. 1, Klient zobowiązany do uiszczenia odstępnego w rozumieniu art. 39...