fb

Klauzula niedozwolona 4698 XVII AmC 1161/10

Numer klauzuli:
4698
Data wyroku:
2011-04-19
Data wpisu:
2013-05-22
Kategoria UOKiK:
Turystyka
Treść:

W przypadku określonym w ust. 1, Klient zobowiązany do uiszczenia odstępnego w rozumieniu art. 396 K.C. w następujących wysokościach: a) 50 PLN od osoby, jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie dłuższym niż 45 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, b) 10% wartości imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie od 44 do 31 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, c) 35% wartości imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie od 30 do 22 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, d) 50% wartości imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie od 21 do 15 dni przed datą imprezy, e) 80% wartości imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie od 14 do 8 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, f) 100% wartości imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie krótszym niż 8 dni przed datą rozpoczęcia imprezy (pkt VI.2 Warunków uczestnictwa Poltur Polska)

Kolejne klauzule

2013-05-22

4697 XVII AmC 3328/12

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd powszechny w...

2013-05-22

4699 XVII AmC 1161/10

Jeżeli Klient rezygnuje z innych powodów, Organizator zachowuje prawo do zatrzymania pełnej ceny ...