Klauzula niedozwolona 4699 XVII AmC 1161/10

Numer klauzuli:
4699
Data wyroku:
2011-04-19
Data wpisu:
2013-05-22
Kategoria UOKiK:
Turystyka
Treść:

Jeżeli Klient rezygnuje z innych powodów, Organizator zachowuje prawo do zatrzymania pełnej ceny należnej za usługę (pkt VI.5 zd. 2 Warunków uczestnictwa [...] Polska)

Kolejne klauzule

2013-05-22

4698 XVII AmC 1161/10

W przypadku określonym w ust. 1, Klient zobowiązany do uiszczenia odstępnego w rozumieniu art. 39...

2013-05-22

4700 XVII AmC 1161/10

Strony ograniczają odpowiedzialność odszkodowawczą Organizatora za nie wykonanie lub nie należy...