Klauzula niedozwolona 4700 XVII AmC 1161/10

Numer klauzuli:
4700
Data wyroku:
2011-04-19
Data wpisu:
2013-05-22
Kategoria UOKiK:
Turystyka
Treść:

Strony ograniczają odpowiedzialność odszkodowawczą Organizatora za nie wykonanie lub nie należyte wykonanie usług w czasie imprezy turystycznej do dwukrotności ceny imprezy turystycznej względem każdego Klienta, który podpisał umowę (pkt VIII.11 Warunków uczestnictwa [...] Polska)

Kolejne klauzule

2013-05-22

4699 XVII AmC 1161/10

Jeżeli Klient rezygnuje z innych powodów, Organizator zachowuje prawo do zatrzymania pełnej ceny ...

2013-05-22

4701 XVII AmC 1161/10

Spory mogące wynikać w związku z realizacją umowy będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku ...