Klauzula niedozwolona 4706 XVII AmC 5431/11

Numer klauzuli:
4706
Data wyroku:
2012-12-11
Data wpisu:
2013-05-23
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

W przypadku choćby jednokrotnego uchybienia obowiązkom wynikającym z zobowiązania, o którym mowa w § 4 ust. 2 Usługodawca zapłaci Usługodawcy cenę … stanowiącą koszt urządzenia filtrującego z pominięciem rabatu, o którym mowa w § 4 ust.1

Kolejne klauzule

2013-05-23

4705 XVII AmC 5431/11

Pierwsza wymiana wkładu filtrującego nastąpi po okresie … miesięcy od zakończenia wykonywania...

2013-05-23

4707 XVII AmC 474/12

5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę pomniejszoną o ...